הוסף למסך הבית

ייעוץ לפורשים

שירות בתי הסוהר מעניק ייעוץ ראשוני לסוהר הפורש במרכז פרישה, בנוסף קרנות הסוהרים מעניקה שרות ייחודי לעמיתיה הפורשים לגמלאות משב"ס במתן ייעוץ אישי וכן ליווי למס הכנסה ע"י מומחה בנושאים של:

מיסוי/ היוון
מענקים
כפל גמלאות
עבודה נוספת הסכם ותנאי העסקה
פריסת מס והסדרי פנסיה בעבודה אזרחית.

שנה פונטים
נגודיות