הוסף למסך הבית

קרן אורקין לרווחת הסוהרים

הוקמה קרן לסיוע לסוהרים אשר נקלעים למצוקות כלכליות עקב בעיות זמניות.

מצוקה שאינה בהכרח תולדה של מצב כלכלי או נפשי קבוע. לעיתים המצוקה היא תולדה של מצב זמני שעלול לנבוע ממחלה בלתי צפויה, אירוע חיצוני טראומתי כמו שריפה או תאונה אשר גורמים להוצאות גבוהות ובלתי צפויות שבדרך כלל אין האדם הרגיל נערך להתמודד עימן.

לאחר בחינה של האפשרויות לסייע לסוהרים במצבי מצוקה כפי שפורט לעיל ולאחר שבקרנות הסוהרים התקבלה תרומה בסך 100,000 ש"ח מעזבונה של הגברת מרים אורקין ז"ל לטובת סוהרי שב"ס, הוחלט בשיתוף עם מחלקת רווחה ובאישור ועידוד של נציבת שב"ס על הקמת הקרן, שתתן מענה לצורך המפורט לעיל שבבסיסה תעמוד התרומה של הגב' אורקין ז"ל ואליה יתווסף סכום נוסף שיוסט מהשתתפות קרנות הסוהרים בתקציב ביטוח השיניים של סוהרי שב"ס, והוחלט לקרוא לקרן על שמה של התורמת מרים אורקין ז"ל.

קרנות הסוהרים ומחלקת הרווחה יצרו נוהל אשר קבע את הקריטריונים לזכאות לקבלת סיוע כספי ואופן הגשת הבקשות לוועדה המשותפת לקרנות הסוהרים ומחלקת הרווחה של שב"ס אשר התמנתה לצורך הטיפול בבקשות.

 

פעילות הקרן מבוצעת ע"י קרנות הסוהרים ומפוקחת ע"י וועדת היגוי ברשות רמ"ל משאבי אנוש.

להורדת טופס בקשת מענק מצוקה מקרן אורקין - לחץ כאן!

שנה פונטים
נגודיות