הוסף למסך הבית

קרן לרווחת הגמלאים


מהקרן ניתנים מענקים לגמלאים במצוקה, ליווי הסוהר בעת פרישתו בנושא מס הכנסה, מימון פעילות "גמלאים למען גמלאים", כמו כן מתקיימים פעילויות שונות לרווחת הגמלאים.

 

להורדת טופס בקשת מענק מצוקה מקרן לרווחת הגמלאים - לחץ כאן!

שנה פונטים
נגודיות