הוסף למסך הבית

ביטוח חיים

בהמשך לפעילות של קרנות הסוהרים למען עמיתיה ובשיתוף "הפניקס חברה לביטוח בע"מ", ריכזנו בשבילכם את עיקרי
הכיסויים בפוליסה הקבוצתית וכן שאלות נפוצות ופרטי אנשי מקצוע רלוונטיים לשאלות
וטיפול אישי.

מהם הכיסויים במסגרת הפוליסה הקבוצתית ?
ביטוח למקרה פטירה המוצע על ידי ארגונים גדולים לעובדיהם או חבריהם לפי העניין לאחר שבחנו את התנאים המטיבים עבורם.

כיסוי 

טווח גילאים 

סכום ביטוח

למקרה פטירה 

פרמיה חודשית

למבוטח 

הערות 

ריסק - כיסוי למקרה פטירה

עד גיל 30

320,000

28

נדרשת הצהרת בריאות למצטרפים

לאחר 12 חודשים ממועד תחילת

החברות אצל בעל הפוליסה. 

ריסק - כיסוי למקרה פטירה 

31-45 

480,000

65

נדרשת הצהרת בריאות למצטרפים

לאחר 12 חודשים ממועד תחילת

החברות אצל בעל הפוליסה. 

ריסק - כיסוי למקרה פטירה 

46-57 

320,000

65

 

ריסק - כיסוי למקרה פטירה 

58-65 

160,000 

88

 

ריסק - כיסוי למקרה פטירה

גיל 66

ואילך

80,000

88

סכום הביטוח ישולם לנפטר הראשון

מבין בני הזוג שגילם מעל 65 שנים. 

נכות מוחלטת ותמידית

למבוטח המועסק בשירות בתי

הסוהר.

18-57  

הקדמת 50% מסכום הביטוח

לו זכאי בעת פטירה

-

 

ברות ביטוח למקרה מוות לכל

מבוטח. 

   

-

המבוטח יהיה רשאי לרכוש מאת

המבטח ביטוח במסגרת פוליסה

פרטית למקרה מוות, על פי בקשתו

בכתב וללא צורך בהוכחה של מצב

בריאותו בהתאם לתנאי הנספח. 

"עוד בחיים"

18 ואילך

הקדמת 50% מסכום הביטוח לו זכאי בעת פטירה

-

 

 

איך מצטרפים לביטוח ?
•גיל ההצטרפות המקסימלי הינו 45 שנה.
•חברים ב"קרנות הסוהרים" עד לתקופה של שנה: הצטרפות לביטוח ע"י מילוי טופס הצטרפות )נספח 2 בפוליסה(.
•חברים ב"קרנות הסוהרים" מעל לתקופה של שנה: הצטרפות לביטוח ע"י מילוי הצהרת בריאות וטופס הצטרפות )נספח 2 בפוליסה(.

לאן ניתן להעביר את טפסיי ההצטרפות ?
את טפסי ההצטרפות יש להעביר באחת מהדרכים הבאות:
•מייל: Riziko@fnx.co.il
•פקס: 03-7329940 )לידי מחלקת ריזיקו קבוצתי(
•דואר: עבור מחלקת ביטוח חיים קבוצתי דרך השלום 53 גבעתיים מיקוד 5345433
•ארגון קרנות הסוהרים במייל dinas@ips.gov.ill

איך משולמים דמי הביטוח ?
דמי הביטוח משולמים מדי חודש באמצעות תלוש השכר ובהתאם לגיל המבוטח.

האם ניתן להמיר את ביטוח החיים הקבוצתי לפוליסת משכנתא ?
לא ניתן להמיר את הכיסוי בפוליסה לצורך ביטוח משכנתא, זאת עקב מאפייני הביטוח הייחודיים.

איך ניתן להתאים את סכום הביטוח באופן אישי / לתאם פגישה אישית עם סוכן?
לצורך טיפול אישי יש לפנות לאנשי השיווק שפרטי ההתקשרות עימם מפורטים בדף זה.

האם קיימת חובה במילוי כתב מינוי מוטבים ?
כתב מינוי המוטבים בא לבטא את רצון המבוטח, ולכן הפניקס ממליצה למלאו למרות שאין בכך חובה. במקרה ולא ימצא כתב מינוי
מוטבים, ישולמו דמי הביטוח ליורשים על פי צו ירושה.

האם מוטב יכול להיות מתחת לגיל 18 ?
כן, במקרה כזה הכספים בפטירת המובטח ח"וח ישולמו לאפוטרופוס של המוטב הקטין.

איך ניתן להשתמש בזכות "ברות הביטוח" ?
לרכישת ביטוח במסגרת אישית בהתאם לנספח ברות הביטוח, יש לפנות לאנשי השיווק שפרטי ההתקשרות עמם מפורטים בדף זה.

איך ניתן להגיש תביעה ?
במקרה של תביעה יש להגיש את המסמכים דרך ארגון קרנות הסוהרים לכתובת המייל dinas@ips.gov.il

אנשי שיווק ייעודיים לחברי  קרנות הסוהרים:

מורן לוי - 054-3115677 - moranl2@fnx.co.il.

שגיא דלל - 054-7767060 - sagid2@phoenix.co.il.

עוזיאל לוי - 054-2447102 - uziell@fnx.

ויקטוריה כץ - 052-3853599 - viktoriao@fnx.co.il.

רעות תורג'מן - 052-8314454 - reutt2@fnx.co.il

שנה פונטים
נגודיות