הוסף למסך הבית

ביטוח פנסיוני

עמותת קרנות הסוהרים חתמה הסכם עם מנורה מבטחים בנושא פנסיה לסוהרים/גמלאים ובני משפחותיהם.

עד כה סוהרים רבים ובני משפחותיהם הצטרפו לקרן הפנסיה.

פרטים נוספים זולת הפרסומים המצ"ב ניתן לקבל אצל ק. מש"א ביחידות.

עיקר ההסדר:

א. בחירה בין שני מסלולים לתשלום דמי ניהול על פי נתונים פרטניים של כל אחד מהמצטרפים.

ב. אמנת שירות רחבה הכוללת התחייבות למפגשים אישיים עם מתכנן פנסיוני לשם סיוע בפריסה ארצית מוקד שירות טלפוני ועוד תנאים נרחבים נוספים מפורטים בעלון המצורף.

ג. בימים הקרובים יגיעו נציגי מנורה מבטחים למתקני השב"ס לצורך מתן מידע והחלת ההטבות עבורכם ועבור בני משפחותיכם. חשוב להגיע למפגשים שמתאומים ע"י קציני מש"א ולתאם פגישות אישיות עם נציגי החברה שהוקצו לכך.

 

לצפייה בתכנית הפנסיה - לחץ כאן!

שנה פונטים
נגודיות