הוסף למסך הבית

שי בכנס גמלאים

במסגרת פעילות שב"ס והקרנות נערך פעם בשנה כנס גמלאים ארצי וכן מידי פעם כנסים של גמלאים במסגרות מחוזיים ו/או יחידתיים. קרנות הסוהרים מייחסת חשיבות רבה לכנסים אלה ומתוך רצון לשמור על קשר ולהעניק תחושה טובה לגמלאים מעניקה בכל התכנסות כזאת שי אישי לכל גמלאי הנוטל חלק באירוע.

שנה פונטים
נגודיות