הוסף למסך הבית

שי לידה

עבור הילד הראשון הכרטיס טעון ב - 400 ש"ח.

העבור הילד השני ואילך הכרטיס טעון ב - 222 ש"ח.


במקרים של לידת תאומים או יותר יינתנו בנוסף לכרטיס המגנטי מענק ע"ס 750 ₪ עבור כל ילד.
לקבלת השי יש לפנות למשרדי קרנות הסוהרים.

להורדת טופס בקשת שי לידה ללידת בן/בת - לחץ כאן!

להורדת טופס בקשת שי לידה ללידת תאומים/שלישיות - לחץ כאן!

שנה פונטים
נגודיות