הוסף למסך הבית

רפואת חירום

  • עמית בקרנות הסוהרים ,הפונה לשירותים מוקדים רפואיים, ו/או המזמין בקור רופא הביתה ,זכאי להחזר עבור התשלום, מקרנות סוהרים בניכוי 30 ₪ השתתפות עצמית. השרות ניתן עבור עמיתי קרנות הסוהרים, פעילים וגמלאים וכן בני/בנות הזוג וילדיהם עד גיל 21 המתגוררים בבית עמם.

שנה פונטים
נגודיות