הוסף למסך הבית

ביטוח נסיעות לחו"ל

בשל הנחיות של המפקח על הביטוח, לא ניתן להפעיל את ביטוח הנסיעות לחו"ל במסגרת ביטוח תאונות אישיות של חברת "איילון".
לפיכך, עמית המעוניין להפעיל את הביטוח לנסיעות לחו"ל יוכל לעשות זאת באמצעות חברת "מגדל" (בהנחה מעלות הפרמיה הרגילה בחברה) בפנייה למוקד שמספרו: 076-8867014.
על המבוטחים להזדהות כעמיתי קרנות הסוהרים המבוטחים במסגרת ביטוח תאונות אישיות של חברת "איילון".
עמית המבוטח בביטוח תאונות אישיות של חברת "איילון" יוכל להעביר את הקבלה עבור הפעלת הביטוח לחברת "איילון" ולקבל החזר בגין התשלום.
עמיתים שאינם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות יזכו להנחה בביטוח בפניה למוקד חברת "מגדל".
להזכירכם, הביטוח עפ"י פוליסת תאונות אישיות אינו כולל כבודה.

שנה פונטים
נגודיות