הוסף למסך הבית

ביטוח סיעודי

עמיתים יקרים,

1. בהמשך להודעות האישיות שנשלחו ע"י חברת הראל ברצוננו להבהיר בזאת כי למרות האמור במכתב ניתן להצטרף לביטוח סיעודי פרטי תוך 90 יום מקבלת המכתב ולא כפי שרשום בו, היינו, עד סוף חודש מרץ.

2. עמית אשר טרם קיבל הודעה, יכול לקבל פרטים אודות פרטי הביטוח האישי שלו באיזור האישי באתר הראל, וכן להצטרף לביטוח סיעודי פרטי בכתובת: www.harel-group.co.il.

 

שנה פונטים
נגודיות