הוסף למסך הבית

הטענת שי פסח תשע"ח 2018

עמיתים יקרים,

החל מתאריך 04.03.2018 הוטען שי פסח התשע"ח 2018 בסך 310 ₪ לסוהרים ו 410 ש"ח לגמלאים ע"ג כרטיס ההטבות של הקרנות.

לתשומת ליבכם: אנא וודאו כי כרטיסכם לא טעון בסכום הגבוה מ – 650 ₪ לסוהרים ו 550 ש"ח לגמלאים, וזאת ע"מ שהשי יוטען בכרטיסכם ללא עיכוב.

עמית שלא יהיה לו מקום פנוי ע"ג הכרטיס, השי לא יטען.

חג שמח!

שנה פונטים
נגודיות