הוסף למסך הבית

חתימת הסכם עם יועץ רפואי בנושא ביטוח שיניים

שירות בתי הסוהר אישר את העסקת פרופ' יוסף אנייס כיועץ שהחליף את ד"ר ארנון אלפר בנושא ביטוח שיניים, בחברת הפניקס.

תפקידו של היועץ הרפואי לוודא שחברת הפניקס תיתן מענה למבוטחים בהתאם לתנאי הפוליסה.

סוהרים וגמלאים שיפנו לחברת הפניקס בנושא ביטוח שיניים ותשובת החברה לא תיתן מענה נאות לפנייתם ו/או תדחה אותם בניגוד לתנאי הפוליסה, יכולים לפנות ליועץ הרפואי פרופ' יוסף אנייס.

לפרטים נוספים ודרכי התקשרות - לחץ כאן!

שנה פונטים
נגודיות