הוסף למסך הבית

מלגה להשכלה גבוהה לילדי עמיתי קרנות הסוהרים לשנת הלימודים תשע"ח

עמיתי קרנות היקרים,

כמידי שנה, קרנות הסוהרים תעניק לילדי הסוהרים והגמלאים עמיתי הקרנות, מלגה לחינוך על תיכוני לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018.

לתשומת ליבכם:

- המלגה אינה מיועדת ללימודים במכינות קדם אקדמאיות.

- המלגה אינה מיועדת ללימודי תעודה לאחר תואר ראשון.

- עמיתים המגישים בקשה למלגה עבור ילדיהם הלומדים בכיתות י"ג – י"ד, יצרפו הצהרה כי ידוע להם שלא יהיו זכאים לקבלת מלגה לתואר ראשון.

גובה המלגה:

לכל אחת משלוש שנות לימוד עד 20% מגובה שכ"ל ולא יותר מ - 2,000 ₪. במקרה של לימודים בשנה הרביעית (בהתאם לתואר הנלמד) המלגה הינה עד 20% ולא יותר מ - 1,200 ₪.

את הבקשות ניתן לשלוח עד 30.04.2018.

את הבקשות ניתן לשלוח בדוא"ל בכתובת YafaC@ips.gov.il בלבד בדואר בכתובת רח' הרטום 14, הר חוצבים ירושלים 9777514.

לשאלות ובירורים יש לפנות ליפה כהן בטלפון: 02-6225215.

חלוקת המלגות תתבצע בהפקדת הסכום המאושר לחשבון הבנק על העמית, במהלך חודש יוני 2018.

להורדת טופס בקשה למילגה - לחץ כאן!

 

לתשומת ליבכם!

בקשות שיתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות שהינו 30.04.2018 לא יידונו.

לא יאושרו בקשות משנים קודמות.

שנה פונטים
נגודיות