הוסף למסך הבית

מלגות על תיכוניות לילדי עמיתים לשנת תשע"ח

עמיתים יקרים,

בתאריך 04.06.2018 זוכו חשבונות הבנק של העמיתים בהם מופקדת המשכורת/קצבה בגין בקשה למלגה להשכלה גבוהה עבור ילדיהם לשנת הלימודים תשע"ח.

את ההפקדה ניתן לראות בתדפיס עו"ש הבנק תחת השם "בנק יהב זכאים".

שנה פונטים
נגודיות