המטרות שלשמן נוסדה עמותת קרנות הסוהרים:

1. לקיים, להקים, לייסד, למזג ולנהל קרן הלוואות הדדיות וקרנות אחרות למען עמיתי הקרנות (להלן "חברים") בהתאם לתקנון זה ו/או על – פיו.

2. להעניק כספים לאירועים תרבותיים, חינוכיים, בידוריים, ספורטיביים, וכיו"ב, המיועדים לחברים ולבני משפחותיהם.

3. לתת הלוואות לעמיתים.

4. להעניק לעמיתים שי באירועים שייקבעו לרגל החגים.

5. להעניק מילגות חינוך לילדי העמיתים.

6. להעניק לעמית פורש משירות בתי הסוהר שי ועזרה בעריכת מסיבת פרידה.

7. לסייע למשפחת עמית שנפטר.

8. להעניק כספים וסיוע לעמיתיים ולבני משפחותיהם, במקרים חריגים.

9. להשתתף בהוצאות פעולות רווחה המיועדות לכל העמיתים.

10. להסדיר מתן טיפול שיניים לעמיתים.

11. להתקשר עם חברת ביטוח לשם עריכת תכניות ביטוח לעמיתים.

12. להשתתף בהוצאות רכישה, אחזקה, ניהול ושיפוץ בתי מרגוע, מתנות נופש, מועדונים ומתקני ספורט לטובת העמיתים ובני משפחותיהם וכן לרכוש, להחזיק ולנהל מקומות כאמור לעיל.

13. ארגון וקידום של פעולות לקידומם המקצועי, חברתי, חינוכי ולרווחתם של הסוהרים.

14. יצירה וטיפוח של קשרים ויחסים חברתיים ותרבותיים בין הסוהרים, פעילות למען השתלמויות, לימודים וקורסים בתחומים שונים למען העשרת הידע והעלאת הרמה של הסוהרים, דאגה לפעילות של עזרה הדדית עזרה לחברים גמלאי שירות בתי הסוהר.

15. יצירה וטיפוח של קשרים ויחסים חברתיים ותרבותיים בין הסוהרים, פעילות.

לצפייה בתעודת רישומה של העמותה – לחץ כאן!

מעבר לסרגל הכלים