טופס הרשמה לחוגים 2022-2023

  זהות

  1

  2

  3

  *** עם הטופס נא לצרף תעודת סוהר/גמלאי שב"ס.
  *** ידוע לי שאם ארשום את ילדיי ליותר מחוג אחד תהיה קרנות זכאית לגבות את הסבסוד ממשכורתי.
  ***ידוע לי שחובה עליי להודיע לקרנות הסוהרים במייל: yafac@ips.gov.il או בפקס: 08-9193862 במידה ושאבטל את השתתפות ילדי בחוג לפני סוף השנה.
  *** הנני מצהיר כי ידוע לי שקרנות הסוהרים אינה משמשת כמפעילת החוגים ואינה אחראית באופן כלשהו ביחס לחוג ולאופן ניהולו

  חתימת העמית


   

  *למתנ"ס: חובה לצרף את טופס ההרשמה לחשבונית, יחד עם ריכוז הנרשמים.

  חוגים במתנ"סים בהסדר לסוהרים/גמלאים ולילדי סוהרים/גמלאים – 2021/22

   

  קרנות הסוהרים מקיימת הסדרים מיוחדים למתן הנחות לחוגי ילדי סוהרים וגמלאים במתנ"סים שונים ברחבי הארץ, הנמצאים ברשימת ההסדר.

   

  זכאות:

  סוהר/גמלאי חבר קרנות רשאי לרשום את ילדיו מגיל 3-18.

  הזכאות היא חוג אחד לכל ילד.

  הזכאות להנחה היא במתנס"ים הנמצאים ברשימת ההסדר (ראה את הרשימה בהמשך).

  לא תינתן הנחה במתנ"ס שאינו רשום ברשימה.

   

  גובה ההנחה:

  1. חוגי ילדים: הנחה של 15%/20% ממחיר החוג ועד לגובה של 350 ₪.חוגים למבוגרים: הנחה של 5%/10% ממחיר החוג.חשוב: גובה ההנחה ניתן במעמד הרישום.

   

  אופן ההרשמה לחוגי ילדים בלבד:

  1. יש להוריד את "טופס הרשמה לחוגים-2022-23"
  2. יש למלא את הטופס בצורה ברורה כולל חתימת העמית.
  3. יש לגשת עם הטופס החתום למתנ"ס אליו ברצונך לרשום את ילדייך ולהגישו בעת תהליך הרישום.
  4. ההנחה תינתן במעמד הרישום בלבד בליווי טופס ההרשמה.
  5. לא יהיה ניתן לקבל את ההנחה לאחר הרישום וללא הטופס.

  ברישום לחוגי מבוגרים אין צורך במילוי הטופס.

   

  ***הבהרה:

  בהמשך לפרסום בעניין חוגים מתנ"ס/ עירייה/ מועצה מקומית אשר אינם מופיעים ברשימה שלעיל,

  ניתן יהיה לקבל סבסוד של 10% ישירות מקרנות הסוהרים.

  ניתן יהיה להגיש רק בחודש מאי 2023 בצירוף טופס הרשמה וריכוז תשלומים שנתיים עבור כל ילד.

   

  רשימת המתנ"סים בהסדר ואחוז ההנחה:

   

   

   

  שם המתנ"ס טלפון חוגי ילדים חוגי מבוגרים
  צפון
  מגדל העמק 04-6417003 15% עד 350 ש"ח 5%
  ירושלים
  גבעת זאב 02-5363388 20% עד 350 ש"ח 10%
  גילה 02-6461111 20% עד 350 ש"ח 10%
  חומת שמואל 02-6453891 20% עד 350 ש"ח 10%
  יובלים 02-5473677 20% עד 350 ש"ח 10%
  נווה יעקב 02-5834473 20% עד 350 ש"ח 10%
  פסגת זאב 02-5848900 20% עד 350 ש"ח 10%
  תלפיות מזרח וארנונה הצעירה 02-8732877 20% עד 350 ש"ח 10%
  מרכז
  כפר יונה 09-8985111 20% עד 350 ₪ רק לתושבי הכפר 10% רק לתושבי הכפר
  דרום
  אשדוד:

  עוזיאל

  תקוותינו

  נווה יהונתן

  גולדי

  סנה

  בית לברון

  מעלה

  הרצית

  ט'

  דיונה

  עם שלום

  ספרא

  דקל

  אחווה

  08-8565716

  08-8523187

  08-8665350

  08-8552721

  08-8555478

  08-8555834

  08-8666180

  08-8542830

  08-8541158

  08-8648585

  08-8687400

  08-8675261

  08-8668634

  08-8649687

  20% עד 350 ₪ (לכל רשימת המתנ"סים באשדוד) 10%
  באר יעקב 08-9282158 20% עד 350 ₪ 10%
  יבנה

  מרכז הספורט

  ליפקין שחק

  נאות שז"ר

  קונסרבטוריון

  08-9439491

  08-9437714

  08-6119601

  08-9422393

  20% עד 350 ₪ לא כולל חוגים פרטניים במוסיקה, צהרונים, מעונות ופעוטונים 10%
  למוזיקה ולמחול 08-9435696
  מרחבים 08-6211800 20% עד 350 ₪ 10%

   

  ההרשמה:

  לצורך ביצוע ההרשמה במתנ"ס במסגרת ההסדר יש להוריד טופס הרשמה למתנ"סים ולגשת איתו למתנ"ס להרשמה.

  מעבר לסרגל הכלים