• מלגות, חוגים, שי לחגים, כרטיס הטבות ואשראי, מנוי לרשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים, נופש כפרי, חל"ד/חל"ת- YafaC@ips.gov.il
  • הלוואות, ביטוח שיניים, קרן לרווחת הגמלאים- SvetlanaB@ips.gov.il
  • ביטוח בריאות, ביטוח חיים- KarinP@ips.gov.il
  • ססמא לאתר ההזמנות- shiranco@ips.gov.il
  • חברות בקרנות, רפואת חירום, מנויים לקאנטרי מועדוני כושר, מנויים לתיאטראות- orit526@gmail.com
  • שי לידה- DoritM@ips.gov.il

 

    מעבר לסרגל הכלים