הוסף למסך הבית

מבנה אירגוני

הנהלת עמותת קרנות הסוהרים מונה 14 חברים וכן מנכ"ל.

אסיפת נציגים

נבחרת ע"י חברי העמותה (סוהרים וגמלאים) עפ"י מפתח של נציגות של יחידות (כולל גמלאים) ומונה עד 120 נציגים.

וועד ההנהלה מונה 14 חברים:

עשרה (חמישה אנשי סגל וחמישה גמלאים) נבחרים ישירות ע"י אסיפת הנציגים

ושלושה סממ"זים ורמ"ח רווחה - ממונים ע"י הנציב.

נשיא - חברי ההנהלה בוחרים מתוכם את נשיא הקרנות.

מנכ"ל - מנכ"ל העמותה ממונה ע"י וועד ההנהלה.

בעלי תפקידים:

נשיא: תג"ד (גימ') עו"ד חיים שמולביץ'

מנכ"ל: גונדר (גימ') עו"ד אבי וקנין

חברי ההנהלה:

מתמנים:

 • סממ"ז דרום- תג"ד מאיר שמחון
 • סממ"ז מרכז- תג"ד יובל ביטון
 • סממ"ז צפון - תג"ד אריק יעקב
 • רמ"ח רווחה- גנ"מ מירב אופנהיים

נבחרים פעילים:

 • גנ"מ בנימין פולצ'ק
 • ר"כ שלומי פירי
 • רנ"ג דוד אביטל
 • סג"ד אבי כהן
 • ר"כ אורי ציוני

נבחרים גמלאים:

 • תג"ד (גימ') חיים שמולביץ'
 • גנ"מ (גימ') משה עזרא
 • גנ"מ (גימ') רפי מרקס
 • ר"כ (גימ') שלמה דרעי
 • גנ"מ (גימ') אליאס טועמה
 • סג"ד (גימ') ארנון צדקיהו

 וועדת ביקורת:

 • ר"כ (גימ') אלי פרידמן
 • רנ"ג דוד אביטל
 • גנ"מ (גימ') דניאל אקוקה

מנכ"ל: גונדר (גימ') אבי וקנין

רו"ח : עמי כוכבי

צוות המשרד בירושלים:

מנהלת חשבונות - אורית זרגרי

רכזת נופש ופעילות פנאי - יפה כהן

רכזת הטבות - דורית מזרחי

צוות המשרד ברמלה:

רכזת לענייני קרנות - ר"כ רונית וולדנברג

רכזת ביטוחים וטיפול בגמלאים - שרית נתן

מנהלת המשרד ואתר הקרנות - שירן כהן

שנה פונטים
נגודיות