הנהלת עמותת קרנות הסוהרים מונה 14 חברים וכן מנכ"ל.

אסיפת נציגים

נבחרת ע"י חברי העמותה (סוהרים וגמלאים) עפ"י מפתח של נציגות של יחידות (כולל גמלאים) ומונה עד 120 נציגים.

וועד ההנהלה מונה 14 חברים:

עשרה (חמישה אנשי סגל וחמישה גמלאים) נבחרים ישירות ע"י אסיפת הנציגים

ושלושה סממ"זים ורמ"ח רווחה – ממונים ע"י הנציב.

נשיא – חברי ההנהלה בוחרים מתוכם את נשיא הקרנות.

מנכ"ל – מנכ"ל העמותה ממונה ע"י וועד ההנהלה.

בעלי תפקידים:

נשיא: תג"ד (גימ') עו"ד חיים שמולביץ'

מנכ"ל: גונדר (גימ') עו"ד אבי וקנין

חברי ההנהלה:

מתמנים:

 • סממ"ז דרום- תג"ד שמואל לביא
 • סממ"ז מרכז- תג"ד ערן פייר
 • סממ"ז צפון – תג"ד עמאד חמאדן
 • רמ"ח פרט- גנ"מ יפעת פנסו

נבחרים פעילים:

 • גנ"מ בנימין פולצ'ק
 • סג"ד שלומי פירי
 • סג"ד שלי סבג
 • סג"ד אבי כהן
 • ר"כ אורי ציוני

נבחרים גמלאים:

 • תג"ד (גימ') חיים שמולביץ'
 • גנ"מ (גימ') משה עזרא
 • סג"ד (גימ') ארנון צדקיהו
 • גנ"מ (גימ') ליזה זגורי
 • רנ"ג (גימ') מוטי אסף

 וועדת ביקורת:

 • רנ"ג דוד אביטל
 • ר"כ (גימ') אלי פרידמן
 • גנ"מ (גימ') נביל עאמר

מנכ"ל: גונדר (גימ') אבי וקנין

רו"ח : עמי כוכבי

צוות המשרד בירושלים:

מנהלת חשבונות – אורית זרגרי

רכזת נופש ופעילות פנאי – יפה כהן

רכזת הטבות – דורית מזרחי

צוות המשרד ברמלה:

רכזת לענייני קרנות – סבטלנה בוזה

רכזת ביטוחים – קארין פריינטה

מנהלת המשרד ואתר הקרנות – שירן שמול

מעבר לסרגל הכלים