הוסף למסך הבית

מבנה אירגוני

הנהלת עמותת קרנות הסוהרים מונה 14 חברים וכן מנכ"ל.

אסיפת נציגים

נבחרת ע"י חברי העמותה (סוהרים וגמלאים ) עפ"י מפתח של נציגות של יחידות (כולל גמלאים) ומונה עד 120 נציגים.

וועד ההנהלה מונה 14 חברים:

עשרה (חמישה אנשי סגל וחמישה גמלאים) נבחרים ישירות ע"י אסיפת הנציגים

ושלושה סממ"זים ורמ"ח רווחה - ממונים ע"י הנציב.

נשיא - חברי ההנהלה בוחרים מתוכם את נשיא הקרנות.

מנכ"ל - מנכ"ל העמותה ממונה ע"י וועד ההנהלה.

בעלי תפקידים

נשיא: תג"ד עו"ד חיים שמולביץ'

 

 

חברי ההנהלה:

מתמנים:

 • סממ"ז דרום- תג"ד מאיר שמחון
 • סממ"ז מרכז- תג"ד יובל ביטון
 • סממ"ז צפון - תג"ד אריק יעקב
 • רמ"ח רווחה- גנ"מ מירב אופנהיים

נבחרים פעילים:

 • גנ"מ בנימין פולצ'ק
 • ר"כ שלומי פירי
 • סג"ד ארנון צדקיהו
 • סג"ד אבי כהן
 • ר"כ אורי ציוני

נבחרים גמלאים:

 • תג"ד (גימ') חיים שמולביץ'
 • גנ"מ (גימ') משה עזרא
 • גנ"מ (גימ') רפי מרקס
 • ר"כ (גימ') שלמה דרעי
 • גנ"מ (גימ') אליאס טועמה

 וועדת ביקורת:

 • ר"כ (גימ') אלי פרידמן
 • רנ"ג דוד אביטל
 • גנ"מ (גימ') דניאל אקוקה

מנכ"ל: גונדר (גימ') אבי וקנין

רו"ח : עמי כוכבי

צוות המשרד בירושלים

רכזת ביטוחים וטיפול בגמלאים - ר"כ (גימ') דינה שלו

מנהלת חשבונות - אורית זרגרי

רכזת נופש ופעילות פנאי - יפה כהן

רכזת הטבות - דורית מזרחי

צוות המשרד ברמלה

רכזת לענייני קרנות - ר"כ רונית וולדנברג

מנהלת המשרד ואתר הקרנות - שרית נתן

שנה פונטים
נגודיות