כרטיס הטבות נטען הופק לכל עמית בקרנות הסוהרים ומשמש את העמיתים לקבלת השי פעמיים בשנה וכן משיכת כרטיסים באמצעותו ממכונות הכירטוס (מיד לאחר ביצוע ההזמנה באתר האינטרנט ניתן למשוך את הכרטיסים).

כרטיס ההטבות החדש שודרג. העמיתים יקבלו הנחה בגובה משתנה בהתאם להנחה שניתנת באותה רשת.

אופן ההנחה: סכום הטעינה בכרטיס ההטבות יהיה הסכום אותו הטענתם (או קיבלתם כשי לחג) וההנחה בגין הרכישה תתקבל בפועל בצורת החזר כספי לחשבונכם בכרטיס עד 72 שעות לאחר ביצוע העסקה בהתאם לאחוזי ההנחה שניתנת באותה רשת.

השיטה נקראת cash back (החזר כספי לכרטיס).

דוגמא: בכרטיס, השי המוטען (בחגים סוהרים מקבלים 310 ₪ וגמלאים מקבלים 410 ₪) וכאשר העמית יבצע את הקניה יקבל את ההנחה בצורת החזר כספי בהתאם לאחוזי ההנחה המוענקים ע"י הרשתות בצורת cash back (החזר כספי לכרטיס) לכרטיס הנטען החדש.

דוגמא נוספת: עמית אשר הטעין 1,000 ש"ח בכרטיס, ההטענה תהיה בערך המקורי, דהיינו 1,000 ₪ וכאשר יבצע את הרכישה, יקבל את ההנחה בצורת cash back (החזר כספי לכרטיס) בהתאם לאחוזי ההנחה המוענקים באותה רשת.

סוהר חדש מקבל את הכרטיס הטבות הנטען באמצעות הדואר לביתו עד שלושה חודשים מיום גיוסו.

עלות הנפקת כרטיס עבור עמית שכרטיסו אבד/נגנב/תקול הינו 15 ש"ח.

להזמנת כרטיס הטבות לחץ כאן!

לרשימת רשתות המכבדות את כרטיס ההטבות – לחץ כאן!

לרשימת התניות לרכישה באמצעות כרטיס הטבות נטען – לחץ כאן!

להטענת כסף בהנחה – לחץ כאן!

לתקנון טעינת כסף – לחץ כאן!

לרשימת עמדות משיכת כרטיסים – לחץ כאן!

לפירוט עסקאות – לחץ כאן!

מעבר לסרגל הכלים