הוסף למסך הבית

ביטוח חיים

קרנות הסוהרים בשיתוף עם "הפניקס חברה לביטוח בע"מ" מעניקה ביטוח חיים. ריכזנו בשבילכם את עיקרי הכיסויים בפוליסה הקבוצתית וכן שאלות נפוצות ופרטי אנשי מקצוע רלוונטיים לשאלות וטיפול אישי.

לצפייה בפוליסה לחץ כאן!

הכיסויים העיקריים:

כיסוי ביטוח למקרה מוות.

נכות מוחלטת ותמידית.

ועוד בחיים.

מהם הכיסויים במסגרת הפוליסה הקבוצתית ?

כיסוי 

טווח גילאים 

סכום ביטוח

למקרה פטירה 

פרמיה חודשית

למבוטח 

הערות 

ריסק - כיסוי למקרה פטירה

עד גיל 30

320,000

35

נדרשת הצהרת בריאות למצטרפים

לאחר 12 חודשים ממועד תחילת

החברות אצל בעל הפוליסה. 

ריסק - כיסוי למקרה פטירה 

31-45 

480,000

81

נדרשת הצהרת בריאות למצטרפים

לאחר 12 חודשים ממועד תחילת

החברות אצל בעל הפוליסה. 

ריסק - כיסוי למקרה פטירה 

46-57 

320,000

81

 

ריסק - כיסוי למקרה פטירה 

58-65 

160,000 

110

 

ריסק - כיסוי למקרה פטירה

גיל 66

ואילך

80,000

110

סכום הביטוח ישולם לנפטר הראשון

מבין בני הזוג שגילם מעל 65 שנים. 

נכות מוחלטת ותמידית

למבוטח הפורש משירות בתי הסוהר בעקבות מחלה

18-57  

הקדמת 50% מסכום הביטוח

לו זכאי בעת פטירה

-

 

ברות ביטוח למקרה מוות לכל

מבוטח. 

   

-

המבוטח יהיה רשאי לרכוש מאת

המבטח ביטוח במסגרת פוליסה

פרטית למקרה מוות, על פי בקשתו

בכתב וללא צורך בהוכחה של מצב

בריאותו בהתאם לתנאי הנספח. 

"עוד בחיים"

18 ואילך

הקדמת 50% מסכום הביטוח לו זכאי בעת פטירה

-

 

איך מצטרפים לביטוח ?
•גיל ההצטרפות המקסימלי הינו 45 שנה.
•עמיתים ב"קרנות הסוהרים" עד לתקופה של שנה מיום הגיוס ובן/בת זוג תוך שנה מיום הנישואין ללא הצהרת בריאות: ההצטרפות לביטוח ע"י מילוי טופס הצטרפות.
•עמיתים ב"קרנות הסוהרים" מעל לתקופה של שנה: ההצטרפות לביטוח ע"י מילוי הצהרת בריאות וטופס הצטרפות.

לאן ניתן להעביר את טפסיי ההצטרפות ?
את טפסי ההצטרפות יש להעביר לקרנות הסוהרים במייל saritn@ips.gov.il ולוודא קבלת הטפסים בטלפון 08-9775082.

איך משולמים דמי הביטוח ?
דמי הביטוח משולמים מדי חודש באמצעות תלוש השכר/קצבה ובהתאם לגיל המבוטח.

האם ניתן להמיר את ביטוח החיים הקבוצתי לפוליסת משכנתא ?
לא ניתן להמיר את הכיסוי בפוליסה לצורך ביטוח משכנתא, זאת עקב מאפייני הביטוח הייחודיים.

איך ניתן להתאים את סכום הביטוח באופן אישי/לתאם פגישה אישית עם סוכן?
לצורך טיפול אישי יש לפנות לאנשי השיווק שפרטי ההתקשרות עימם מפורטים בהמשך.

האם קיימת חובה במילוי כתב מינוי מוטבים ?
כתב מינוי המוטבים בא לבטא את רצון המבוטח, ולכן הפניקס ממליצה למלאו למרות שאין בכך חובה. במקרה ולא ימצא כתב מינוי מוטבים, ישולמו דמי הביטוח ליורשים על פי צו ירושה/צוואה.

האם מוטב יכול להיות מתחת לגיל 18 ?
כן, במקרה כזה הכספים בפטירת המובטח חו"ח ישולמו לאפוטרופוס של המוטב הקטין.

איך ניתן להשתמש בזכות "ברות הביטוח" ?
לרכישת ביטוח במסגרת אישית בהתאם לנספח ברות הביטוח, יש לפנות לאנשי השיווק שפרטי ההתקשרות עמם מפורטים בהמשך.

איך ניתן להגיש תביעה ?
במקרה של תביעה יש להגיש את המסמכים דרך קרנות הסוהרים לכתובת המייל saritn@ips.gov.il.

אנשי שיווק ייעודיים לחברי קרנות הסוהרים:

ויקי כץ  ‎0523853599 -  ViktoriaO@fnx.co.il

שלומי מאיש - ‎054-5603732 -  ShlomiM4@fnx.co.il

דניאל חיימוב - ‎054-3940292 -  DanielH4@fnx.co.il

 

שנה פונטים
נגודיות