הוסף למסך הבית

ביטוח תאונות אישיות

לדף גילוי נאות - לחץ כאן!

לדף עיקרי הביטוח - לחץ כאן!

לפוליסת ביטוח תאונות אישיות - לחץ כאן!

לטופס הצטרפות לביטוח תאונות אישיות - לחץ כאן!

ההצטרפות לביטוח תאונות אישיות נעשית ישירות מול חברת הביטוח באמצעות טופס ההצטרפות. באחריות הסוהר לוודא קבלת הטופס וכן מעקב אחר החיובים.

ביטול הפוליסה נעשית ישירות מול חברת הביטוח והינה באחריות העמית בלבד!

שנה פונטים
נגודיות