הוסף למסך הבית

רפואת חירום

עמית בקרנות הסוהרים, הפונה לשירותי מוקדים רפואיים, ו/או המזמין ביקור רופא הביתה, זכאי להחזר עבור התשלום, מקרנות סוהרים בניכוי 30 ₪ השתתפות עצמית.

השרות ניתן עבור עמיתי קרנות הסוהרים, פעילים וגמלאים וכן בני/בנות הזוג וילדיהם עד גיל 21 המתגוררים בבית עמם.

אופן קבלת התשלום: יש לשלוח את הקבלה המקורית, בצירוף מכתב לקרנות הסוהרים.

קרנות הסוהרים תזכה את הסוהר בסכום באמצעות תלוש השכר/קצבה.

שנה פונטים
נגודיות