הוסף למסך הבית

שירות קרדיאלי

קרנות הסוהרים ממשיכה במאמציה לטפל ברווחת הסוהרים. מתוך דאגה לעמיתים, ימשיך ההסכם עם שח"ל לתת מענה לעמיתינו הבריאים ולאלו שלקו בליבם.

במסגרת הסכם זה הנכם זכאים ליהנות משירותי הטלרפואה המתקדמים בעולם בתנאים מיוחדים ומסובסדים.

שנה פונטים
נגודיות