הוסף למסך הבית

הודעות גמלאים

הודעה ממנהל משאבי אנוש של שירות בתי הסוהר: קרן רווחה חדשה

לצפייה בהודעה לחץ כאן!

להורדת טופס בקשה למענק מהקרן לחץ כאן!

בתאריך 03.02.2020 זוכו חשבונות הבנק של הגמלאים בסך של 255 ₪. מדובר במענק מקרן הרווחה לגמלאים שפרשו עד 31.12.2018 וכן לשאירים

איגרת לגמלאים - לחץ כאן!

שנה פונטים
נגודיות