הוסף למסך הבית

ביטוח חיים

  • לקרנות הסוהרים הסכם התקשרות עם חברת הביטוח "הראל" להענקת ביטוח חיים קולקטיבי לעמיתי הקרנות, במסגרתו רשאים העמיתים לבטח את עצמם ואת בני/בנות הזוג.

    הכיסוי הביטוחי יינתן במקרה פטירה, נכות מוחלטת ותמידית ו"עוד בחיים", וכמפורט בפוליסה.

שנה פונטים
נגודיות