הוסף למסך הבית

שירותים רפואיים

  • קרנות הסוהרים ממשיכה במאמציה לטפל ברווחת הסוהרים. מתוך דאגה לעמיתים, ימשיך ההסכם עם שח"ל לתת מענה לעמיתינו הבריאים ולאלו שלקו בליבם.

    במסגרת הסכם זה הנכם זכאים ליהנות משירותי הטלרפואה המתקדמים בעולם בתנאים מיוחדים ומסובסדים.

  • עמית בקרנות הסוהרים ,הפונה לשירותים מוקדים רפואיים, ו/או המזמין בקור רופא הביתה ,זכאי להחזר עבור התשלום, מקרנות סוהרים בניכוי 30 ₪ השתתפות עצמית. השרות ניתן עבור עמיתי קרנות הסוהרים, פעילים וגמלאים וכן בני/בנות הזוג וילדיהם עד גיל 21 המתגוררים בבית עמם.

  • קרנות הסוהרים ממשיכה להפנות עמיתים לבדיקות רפואיות מסובסדות ב"מדיטון רשת מרכזים רפואיים" המציע לכם בדיקת סקר תקופתית באחד מסניפיה במחירים ומסובסדים – בהתאם לקופה בה חבר העמית.

    ל"מדיטון", מרכזים רפואיים בפריסה ארצית.

שנה פונטים
נגודיות