הוסף למסך הבית

שירותים רפואיים

  • מתוך דאגה לבריאותם ולרווחתם של העמיתים, קרנות הסוהרים חתמה בהסכם התקשרות עם שח"ל טלרפואה להענקת שירותים קרדיאלים. במסגרת הסכם זה הנחם זכאים ליהנות משירותיי טלרפואה המתקדמים בעולם בתנאים מיוחדים ומסובסדים ע"י הקרנות.

  • עמית בקרנות הסוהרים, הפונה לשירותים מוקדים רפואיים, ו/או המזמין בקור רופא הביתה, זכאי להחזר עבור התשלום, מקרנות סוהרים בניכוי 30 ₪ השתתפות עצמית. השרות ניתן עבור עמיתי קרנות הסוהרים, פעילים וגמלאים וכן בני/בנות הזוג וילדיהם עד גיל 21 המתגוררים בבית עמם.

  • אורח חיים המודרני מאופיין בסדר יום עמוס, זמן קצוב ולחצים שונים, ולעיתים הבריאות נדחקת לתחתית סדר העדיפויות.

    קרנות הסוהרים מתוך דאגה לרווחתכם ובריאותם חתמה על הסכם התקשרות עם חברת "מדיטון" להענקת בדיקות רפואיות בסבסוד קרנות הסוהרים.

שנה פונטים
נגודיות