הוסף למסך הבית

שירות קרדיאלי

  • מתוך דאגה לבריאותם ולרווחתם של העמיתים, קרנות הסוהרים חתמה בהסכם התקשרות עם שח"ל טלרפואה להענקת שירותים קרדיאלים. במסגרת הסכם זה הנחם זכאים ליהנות משירותיי טלרפואה המתקדמים בעולם בתנאים מיוחדים ומסובסדים ע"י הקרנות.

שנה פונטים
נגודיות