הוסף למסך הבית

שי לפורש

  • כהערכה והוקרה על שירות רב השנים בפרישה לגמלאות משב"ס, מעניקה קרנות הסוהרים שי אישי לכל סוהר בתהליך הפרישה.

     

שנה פונטים
נגודיות