קרנות הסוהרים בשיתוף עם חברת "הראל" מעניקה ביטוח חיים.

להצטרפות דיגיטלית – לחץ כאן!

לצפייה בפוליסת ביטוח חיים – לחץ כאן!

ריכזנו בשבילכם את עיקרי הכיסויים בפוליסה הקבוצתית וכן שאלות נפוצות.

הכיסויים העיקריים:

כיסוי ביטוח למקרה מוות.

נכות מוחלטת ותמידית.

ועוד בחיים.

מהם הכיסויים במסגרת הפוליסה הקבוצתית ?

הכיסוי וקבוצת גיל פרמיה חודשית למבוטח סכום ביטוח חדש
פטירת עמית/עובד עד גיל 30 35 ש"ח  500,000 ש"ח
פטירת עמית/עובד בגילאים 31-45 55 ש"ח  500,000 ש"ח
פטירת עמית/עובד בגילאים 46-57 95 ש"ח 500,000 ש"ח
פטירת עמית/עובד בגילאים 58-60 145 ש"ח 500,000 ש"ח
פטירת עמית/עובד בגילאים 61-65 145 ש"ח 160,000 ש"ח
פטירת עמית/עובד בגילאים 66+ 155 ש"ח 80,000 ש"ח

איך מצטרפים לביטוח ?
•גיל ההצטרפות המקסימלי הינו 60 שנה.
•עמיתים ב"קרנות הסוהרים" עד לתקופה של שנה מיום הגיוס ובן/בת זוג תוך שנה מיום הנישואין ללא הצהרת בריאות: ההצטרפות לביטוח ע"י מילוי טופס הצטרפות.
•עמיתים ב"קרנות הסוהרים" מעל לתקופה של שנה: ההצטרפות לביטוח ע"י מילוי הצהרת בריאות וטופס הצטרפות.

לאן ניתן להעביר את טפסיי ההצטרפות ?
את טפסי ההצטרפות יש להעביר לרכזת ביטוחים במייל karinp@ips.gov.il ולוודא קבלת הטפסים בטלפון 0747830932.

איך משולמים דמי הביטוח ?
דמי הביטוח משולמים מדי חודש באמצעות תלוש השכר/קצבה ובהתאם לגיל המבוטח.

האם ניתן להמיר את ביטוח החיים הקבוצתי לפוליסת משכנתא ?
לא ניתן להמיר את הכיסוי בפוליסה לצורך ביטוח משכנתא, זאת עקב מאפייני הביטוח הייחודיים.

איך ניתן להתאים את סכום הביטוח באופן אישי/לתאם פגישה אישית עם סוכן?
לצורך טיפול אישי יש לפנות לאנשי השיווק שפרטי ההתקשרות עימם מפורטים בהמשך.

האם קיימת חובה במילוי כתב מינוי מוטבים ?
כתב מינוי המוטבים בא לבטא את רצון המבוטח, ולכן "הראל" ממליצה למלאו למרות שאין בכך חובה. במקרה ולא ימצא כתב מינוי מוטבים, ישולמו דמי הביטוח ליורשים על פי צו ירושה/צוואה.

האם מוטב יכול להיות מתחת לגיל 18 ?
כן, במקרה כזה הכספים בפטירת המבוטח חו"ח ישולמו לאפוטרופוס של המוטב הקטין.

איך ניתן להשתמש בזכות "ברות הביטוח" ?
לרכישת ביטוח במסגרת אישית בהתאם לנספח ברות הביטוח, יש לפנות לאנשי השיווק שפרטי ההתקשרות עמם מפורטים בהמשך.

איך ניתן להגיש תביעה ?
במקרה של תביעה יש להגיש את המסמכים דרך קרנות הסוהרים לכתובת המייל karinp@ips.gov.il.

טופס הצטרפות לביטוח חיים של חברת הראל (ללא הצהרת בריאות) – לחץ כאן!

טופס מינוי מוטבים לביטוח חיים לעמית – לחץ כאן!

טופס ביטול ביטוח חיים – לחץ כאן!

 

מעבר לסרגל הכלים