עמותת קרנות הסוהרים חתמה הסכם עם מנורה מבטחים בנושא פנסיה לסוהרים/גמלאים ובני משפחותיהם.

עד כה סוהרים רבים ובני משפחותיהם הצטרפו לקרן הפנסיה.

פרטים נוספים זולת הפרסומים המצ"ב ניתן לקבל אצל ק. מש"א ביחידות או אצל מנהלת תיק ארצית שירות בתי הסוהר במנורה מבטחים.

עיקר ההסדר:

א. בחירה בין שני מסלולים לתשלום דמי ניהול על פי נתונים פרטניים של כל אחד מהמצטרפים.

ב. אמנת שירות רחבה הכוללת התחייבות למפגשים אישיים עם מתכנן פנסיוני לשם סיוע בפריסה ארצית מוקד שירות טלפוני ועוד תנאים נרחבים נוספים מפורטים בעלון המצורף.

לצפייה בתכנית הפנסיה – לחץ כאן!

לפרטים נוספים – לחץ כאן!

מעבר לסרגל הכלים