בביטוח שיניים קיימים 2 פוליסות, פוליסת משמר מורחב השייכת לשירות בתי הסוהר ופוליסת פרוטטי השייכת לקרנות הסוהרים.

ככלל כל הסוהרים מבוטחים בביטוח שיניים משמר מורחב.

סוהר המעוניין לצרף את בני משפחתו רשאי לצרפם בכפוף לתנאי הפוליסה.

סוהר רשאי להצטרף לביטוח פרוטטי וכן לצרף את בני משפחתו לביטוח זה ובתנאי שהוא בעצמו הצטרף.

גמלאי/שאר רשאי להצטרף לביטוח שיניים משמר מורחב וכן לפרוטטי ולצרף את בני משפחתו לפי תנאי הפוליסה.

למעבר לדף ביטוח השיניים המשותף לקרנות הסוהרים ושירות ובתי הסוהר והורדת טפסים – לחץ כאן!

לצפייה בפוליסת ביטוח שיניים – לחץ כאן!

להורדת טופס הצטרפות לסוהרים – לחץ כאן!

להורדת טופס הצטרפות לגמלאים – לחץ כאן!

להורדת טופס הגשת תביעה כללי – לחץ כאן!

להורדת טופס בדיקה אורטודנטית – לחץ כאן!

להורדת טופס בדיקה פריודנטלי – לחץ כאן!

 

יועץ רפואי בנושא ביטוח שיניים

תפקידו של היועץ הרפואי לוודא שחברת הפניקס תיתן מענה למבוטחים בהתאם לתנאי הפוליסה.

סוהרים וגמלאים שיפנו לחברת הפניקס בנושא ביטוח שיניים ותשובת החברה לא תיתן מענה נאות לפנייתם ו/או תדחה אותם בניגוד לתנאי הפוליסה, רשאים לפנות ליועץ הרפואי פרופ' יוסף אנייס.

לפרטים נוספים ודרכי התקשרות – לחץ כאן!

מעבר לסרגל הכלים