1. קרנות הסוהרים, באמצעות בנק יהב, מעניקה 2 סוגי הלוואות:
א. הלוואות וועד רגילה (קוד 950) בגובה 8,000 ₪.
ב. הלוואות וועד מיוחדת (קוד 951) בגובה 10,000 ₪.

2. הזכאות להלוואה נקבעת על פי תקופת וותק הנמנת בשירות בתי הסוהר כאשר להלוואה רגילה (950) זכאי כל עמית בעל ותק של 3 שנות חברות, לפחות, בקרנות ולהלוואה מיוחדת זכאי כל עמית בעל וותק של 10 שנות חברות, לפחות, בקרנות הסוהרים.

3. ההלוואות ניתנות בריבית הנהוגה בבנק יהב להלוואות לעובדי מדינה (עומד היום על סך של 0.7% לשנה נכון לינואר 2021, ריבית זו משתנה מידי חודש) כשתקופת ההחזר המקסימלית של כל אחת מההלוואות עומדת על 36 חודשים.

4. ככלל ההלוואה תינתן ללא צורך בערבים להוציא שארים חברי קרנות שיידרשו להחתים ערב אחד, ומקרים חריגים שייקבעו ע"י הבנק.

5. לא תינתן הלוואה לעמית שסכום "הפקדה בבנק" בתלוש השכר/קצבה קטן מ – 1,500 ₪. ניתן יהיה למחזר הלוואה ("הלוואה בקיזוז") רק לאחר תשלום של 65% מקרן ההלוואה הקיימת.

6. עמיתים שיש להם סימונים והתראות (כגון: הגבלה, פשיטת רגל, איחוד תיקים, פסק דין, שטרות, תביעה על סכום קצוב, עיקול פעיל וכו') לא זכאים לקבלת הלוואות.

7. על מנת לייעל את תהליך קבלת ההלוואות הגיעה הנהלת קרנות הסוהרים להסדר עם בנק יהב כלהלן:
א. החל מיום 01.07.2017 כל תהליך אישור ההלוואה יתבצע בסניפי בנק יהב: עבור עמיתים בעלי חשבון בבנק יהב בסניף בו מתנהל חשבונם, ועמיתים שאינם בעלי חשבון בבנק יהב יוכלו להגיש את הבקשה בכל אחד מסניפי הבנק.
ב. המסמכים שהעמית יידרש להמציא הם:
• צילום ת.ז.
• צילום 2 תלושי שכר/קצבה אחרונים.
• הוראה לחיוב חשבון חתומה – הוראת קבע (להלוואה המיוחדת קוד 951 שגובה 10,000 ₪ לעמיתים שחשבון הבנק שלהם לא מתנהל בבנק יהב).

8. סילוק ההלוואות יתבצע כלהלן:
א. הלוואה עד 8,000 ₪ (קוד 950) תסולק באמצעות ניכוי מתלוש השכר/קצבה של הלווה.
ב. הלוואה עד 10,000 ₪ (קוד 951) תסולק באמצעות הוראה לחיוב חשבון חתומה (הוראת קבע).

9. בנק יהב לא יקיים וועדת חריגים. עמיתים אשר לא יעמדו בכללים שפורטו לעיל יידחו ע"י הבנק. במקרים אלה ניתן לפנות לקרנות הסוהרים לבחינת זכאות חריגה.

להורדת טופס הוראת קבע – לחץ כאן!

לרשימת סניפי בנק יהב – לחץ כאן!

מעבר לסרגל הכלים