קרנות הסוהרים מלווה את הסוהרים הפעילים בכל שלבי שירותם בשירות בתי הסוהר ודואגת לרווחתם.

קרנות הסוהרים מעניקה לעמיתיה הפורשים לגמלאות במרכז הפרישה ייעוץ אישי וליווי למס הכנסה ע"י יועץ מס במגוון נושאים.

הייעוץ ניתן ע"י חברת אם.פקוליטי בע"מ העוסקת בפיתוח עיסקי ובניהול כלכלי ופיננסי למשקי בית.

היועץ יספק לכלל חברי הקרנות המשרתים בשב"ס ובדגש על המועמדים לקראת פרישה בעת הצגת סימולציות שכר המשכללות את כלל נתוני המענקים כמפורט:

ימי מחלה/ חופשה

מענקי פרישה

מענק עודף שירות

כדאיות פריסת המס ומשמעותיה

משמעות תיאומי מס

החתמת הפורש על טופס החזר מס מול מס הכנסה

ביצוע ייבוא לזכאים

לרבות ליווי הפורשים בפנסיה צוברת מול הגורמים הרלוונטים/ קרנות הפנסיה/ ביטוח מנהלים שעליהם הם נמנים מול הגורמים הרלוונטים בחשבות ובאגף משאבי אנוש.

 

מעבר לסרגל הכלים