מנויי לקאנטרי ומועדוני כושר – 

בתחילת השנה מתפרסמת רשימה ובה עשרות מועדוני ספורט בכל רחבי הארץ בהם רשאי עמית קרנות הסוהרים לרכוש מנוי אישי בסבסוד של עד – 450 ש"ח לשנה.

שמירת הכושר הגופני תורמת לשמירת בריאות העמית וכן לתפקוד היומיומי בעבודה ובחיק המשפחה.

למימוש מטרה זאת מוסדרים הסכמים עם מועדוני ספורט המעניקים מחירים מוזלים ומסובסדים לעמיתים.

פרסום המועדונים שבהסכם ועלות מוזלת ומסובסדת מופץ לקראת פתיחת עונת המנויים מידי שנה.

הזכאות לסוהרים בעלי ותק של שנה ומעלה בעמותת קרנות הסוהרים.

מנויים לתיאטראות/אופרה – 

בתחילת עונת המנויים מתפרסמת רשימת תיאטראות בכל רחבי הארץ ועמיתי קרנות רשאים לעשות מנוי אחד בסבסוד של כ- 200 ש"ח לשנה. 

קרנות הסוהרים פועלת לעידוד הפעילות התרבותית של העמיתים במגוון תיאטראות ומסדירה לעמיתיה אפשרויות רכישת מנויים שנתיים במחיר מוזל ומסובסד לאחד ממגוון התיאטראות על פי בחירת העמית.

הפעילות נעשית מדי שנה בתחילת עונת המנויים.

הזכאות לסוהרים בעלי ותק של שנה ומעלה בעמותת קרנות הסוהרים.

מנויי לרשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים –

המחירים כפי שמופיעים באתר הקרנות הינם מדורגים ומותאמים למצב משפחתי מספר ילדים כולל הנחה לאזרחים ותיקים.

כרטיסיות לבריכות –

במהלך חודש יוני ניתן לרכוש כרטיסיות לברכות וקאנטרי.

פרטים נוספים מתפרסמים באתר קרנות סמוך למועד.

מעבר לסרגל הכלים