עמיתי קרנות הסוהרים זכאים לקבל הכוונה מקצועית, ללא עלות על מנת לסייע להם בבחירת קרן ההשתלמות וקופות גמל המתאימה לצרכים האישיים של העמיתים, כל זאת תוך קבלת הנחה בתשלום דמי ניהול, עמלות ועוד.

החברה עימה התקשרה קרנות הסוהרים שתשמש כמנהלת הסדר הינה "קפלן-דהאן".
הסיוע ניתן במועד ההצטרפות ולאורך כל תקופת החיסכון, בהתאם לצרכי העמית, בפגישות אישיות או במענה טלפוני.

פרטי מנהלי ההסדר:

מוקד טלפוני לעמיתים- 03-3731410

לתיאום פגישה עם סוכן:
אופיר דהאן- 053-7338338
גדעון קפלן- 054-6653645

מעבר לסרגל הכלים