קרנות הסוהרים באמצעות תקציבים ייעודיים מתקבלים מאוצר המדינה מעמידה מגוון פעילויות שעיקרן סיוע לגמלאים הנקלעים למצוקה כספית באורח בלי צפוי וכן, סיוע בפעילויות רווחה.

להלן עיקרי הפעילויות:

  • סבסוד ביטוח רפואי לעמיתים בגילאי 60+ באמצעות חברת הביטוח הראל
  • סבסוד ביטוח קרדיולוגי – שח"ל טלרפואה (פרטים בהסכם שבין קרנות הסוהרים לשח"ל טלרפואה)
  • הענקת סל אבלות למשפחת גמלאי נפטר
  • סבסוד ביטוח שיניים משמר בחברת "הפניקס"
  • מענק לגמלאים נזקקים – לרכישת סלי מזון בחגים
  • ייעוץ מס לקראת פרישה משירות בתי הסוהר בליווי אישי למס הכנסה
  • סבסוד פעילויות לרווחת הגמלאי ותרבות הפנאי כגון: ימי טיול, נופשים בארץ ובחו"ל, יום האישה, יום הגמלאי ועוד…
מעבר לסרגל הכלים