עמית בקרנות הסוהרים, הפונה לשירותי מוקדים רפואיים, ו/או המזמין ביקור רופא הביתה, זכאי להחזר עבור התשלום, מקרנות סוהרים בניכוי עד 50₪ או עד 20% מעלות הביקור הנמוך בניהם. 

השרות ניתן עבור עמיתי קרנות הסוהרים וכן בני/בנות הזוג וילדיהם עד גיל 21 המתגוררים בבית עמם.

אופן קבלת התשלום: יש לשלוח את הקבלה המקורית, בצירוף מכתב לקרנות הסוהרים.

קרנות הסוהרים תזכה את הסוהר בסכום באמצעות תלוש השכר/קצבה.

מעבר לסרגל הכלים