במסגרת פעילות שב"ס והקרנות נערך פעם בשנה כנס גמלאים ארצי/מחוזי. קרנות הסוהרים מייחסת חשיבות רבה לכנסים אלה ומתוך רצון לשמור על קשר ולהעניק תחושה טובה לגמלאים מעניקה בכל התכנסות כזאת שי אישי לכל גמלאי הנוטל חלק באירוע.

מעבר לסרגל הכלים