מידי שנה מחלקת הרווחה מקיימת אירוע לילדי הסוהרים המגיעים לגיל מצוות.
במסגרת האירוע קרנות הסוהרים מחלקת שי לכלל הילדים.

מעבר לסרגל הכלים