קרנות הסוהרים מלווה את עמיתיה הפורשים לגמלאות ושומרת על קשר הדוק עם כלל הגמלאים.
לרגל פרישתך מעניקה קרנות הסוהרים לכל פורש שי דיגיטלי אשר באמצעותו ניתן
לרכוש במגוון חנויות. סך השי הוא 400 ש"ח.

קישור לכרטיס השי הדיגיטלי ישלח באמצעות SMS למכשיר הנייד שלכם.

מעבר לסרגל הכלים