ביטוח חיים

קרנות הסוהרים בשיתוף עם חברת "הראל" מעניקה ביטוח חיים. להצטרפות דיגיטלית – לחץ כאן! לצפייה בפוליסת ביטוח חיים – לחץ כאן! ריכזנו בשבילכם את עיקרי הכיסויים בפוליסה הקבוצתית וכן שאלות נפוצות. הכיסויים העיקריים: כיסוי ביטוח למקרה מוות. נכות מוחלטת ותמידית. ועוד בחיים. מהם הכיסויים במסגרת הפוליסה הקבוצתית ? הכיסוי וקבוצת גיל פרמיה חודשית למבוטח סכום…

למידע נוסף Read More
ביטוח בריאות

החל מחודש 1.1.2021 יחודש הביטוח לתקופה של 5 שנים ועד ליום 31.12.2025. להצטרפות – לחץ כאן! לנוחיותך, להלן עיקרי הכיסויים בפוליסה: פרק ד': השתלות וטיפולים רפואיים מיוחדים בחו"ל פרק ה: ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל פרק ו': תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות פרק ז': שיפוי בגין הוצאות רפואיות בעקבות גילוי מחלה קשה פרק ח':…

למידע נוסף Read More
ביטוח שיניים

בביטוח שיניים קיימים 2 פוליסות, פוליסת משמר מורחב השייכת לשירות בתי הסוהר ופוליסת פרוטטי השייכת לקרנות הסוהרים. ככלל כל הסוהרים מבוטחים בביטוח שיניים משמר מורחב. סוהר המעוניין לצרף את בני משפחתו רשאי לצרפם בכפוף לתנאי הפוליסה. סוהר רשאי להצטרף לביטוח פרוטטי וכן לצרף את בני משפחתו לביטוח זה ובתנאי שהוא בעצמו הצטרף. גמלאי/שאר רשאי להצטרף…

למידע נוסף Read More
ביטוח פנסיוני

עמותת קרנות הסוהרים חתמה הסכם עם מנורה מבטחים בנושא פנסיה לסוהרים/גמלאים ובני משפחותיהם. עד כה סוהרים רבים ובני משפחותיהם הצטרפו לקרן הפנסיה. פרטים נוספים זולת הפרסומים המצ"ב ניתן לקבל אצל ק. מש"א ביחידות. עיקר ההסדר: א. בחירה בין שני מסלולים לתשלום דמי ניהול על פי נתונים פרטניים של כל אחד מהמצטרפים. ב. אמנת שירות רחבה…

למידע נוסף Read More
ביטוח תאונות אישיות

לדף גילוי נאות – לחץ כאן! לדף עיקרי הביטוח – לחץ כאן! לפוליסת ביטוח תאונות אישיות – לחץ כאן! לטופס הצטרפות לביטוח תאונות אישיות – לחץ כאן! ההצטרפות לביטוח תאונות אישיות נעשית ישירות מול חברת הביטוח באמצעות טופס ההצטרפות. באחריות הסוהר לוודא קבלת הטופס וכן מעקב אחר החיובים. ביטול הפוליסה נעשית ישירות מול חברת הביטוח…

למידע נוסף Read More
מעבר לסרגל הכלים