ביטוח פנסיוני

עמותת קרנות הסוהרים חתמה הסכם עם מנורה מבטחים בנושא פנסיה לסוהרים/גמלאים ובני משפחותיהם. עד כה סוהרים רבים ובני משפחותיהם הצטרפו לקרן הפנסיה. פרטים נוספים זולת הפרסומים המצ"ב ניתן לקבל אצל ק. מש"א ביחידות. עיקר ההסדר: א. בחירה בין שני מסלולים לתשלום דמי ניהול על פי נתונים פרטניים של כל אחד מהמצטרפים. ב. אמנת שירות רחבה…

למידע נוסף Read More
מעבר לסרגל הכלים