ביטוח פנסיוני

עמותת קרנות הסוהרים חתמה הסכם עם מנורה מבטחים בנושא פנסיה לסוהרים/גמלאים ובני משפחותיהם. עד כה סוהרים רבים ובני משפחותיהם הצטרפו לקרן הפנסיה. פרטים נוספים זולת הפרסומים המצ"ב ניתן לקבל אצל ק. מש"א ביחידות או אצל מנהלת תיק ארצית שירות בתי הסוהר במנורה מבטחים. עיקר ההסדר: א. בחירה בין שני מסלולים לתשלום דמי ניהול על פי נתונים פרטניים…

למידע נוסף Read More
מעבר לסרגל הכלים