ביטוח שיניים

בביטוח שיניים קיימים 2 פוליסות, פוליסת משמר מורחב השייכת לשירות בתי הסוהר ופוליסת פרוטטי השייכת לקרנות הסוהרים. ככלל כל הסוהרים מבוטחים בביטוח שיניים משמר מורחב. סוהר המעוניין לצרף את בני משפחתו רשאי לצרפם בכפוף לתנאי הפוליסה. סוהר רשאי להצטרף לביטוח פרוטטי וכן לצרף את בני משפחתו לביטוח זה ובתנאי שהוא בעצמו הצטרף. גמלאי/שאר רשאי להצטרף…

למידע נוסף Read More
מעבר לסרגל הכלים