ייעוץ לפורשים

קרנות הסוהרים מלווה את הסוהרים הפעילים בכל שלבי שירותם בשירות בתי הסוהר ודואגת לרווחתם. קרנות הסוהרים מעניקה לעמיתיה הפורשים לגמלאות במרכז הפרישה ייעוץ אישי וליווי למס הכנסה ע"י יועץ מס במגוון נושאים. הייעוץ ניתן ע"י חברת אם.פקוליטי בע"מ העוסקת בפיתוח עיסקי ובניהול כלכלי ופיננסי למשקי בית. היועץ יספק לכלל חברי הקרנות המשרתים בשב"ס ובדגש על…

למידע נוסף Read More
מעבר לסרגל הכלים