מלגה למימון שכר לימוד במוסדות להשכלה הגבוהה לילדי עמיתי קרנות הסוהרים

קרנות הסוהרים תעניק לילדי הסוהרים וגמלאים החברים בקרנות הסוהרים מלגה לחינוך על תיכוני עבור לימודים לרכישת מקצוע אחד בלבד, ו/או לימודים אקדמאים לקראת תואר ראשון אחד בלבד. 1. הקריטריונים לזכאות: א. חברות בקרנות הסוהרים הזכאות למלגה הינה לחברים שלהם וותק של 3 שנים בקרנות הסוהרים נכון לתאריך תחילת שנת הלימודים של הסטודנט/תלמיד עבורו מבוקשת המלגה….

למידע נוסף Read More
מעבר לסרגל הכלים