קרן לרווחת הגמלאים

קרנות הסוהרים באמצעות תקציבים ייעודיים מתקבלים מאוצר המדינה מעמידה מגוון פעילויות שעיקרן סיוע לגמלאים הנקלעים למצוקה כספית באורח בלי צפוי וכן, סיוע בפעילויות רווחה. להלן עיקרי הפעילויות: סבסוד ביטוח רפואי לעמיתים בגילאי 60+ באמצעות חברת הביטוח הראל סבסוד ביטוח קרדיולוגי – שח"ל טלרפואה (פרטים בהסכם שבין קרנות הסוהרים לשח"ל טלרפואה) הענקת סל אבלות למשפחת גמלאי…

למידע נוסף Read More
מעבר לסרגל הכלים