הוסף למסך הבית

הטבה לעמיתים בעלי חשבון בבנק יהב

עמיתים יקרים,

קרנות מביאים לידיעתכם כי בנק יהב נותן הלוואת "יהב בשבילך" עד 18,000 ₪ בריבית פריים לפרעון עד 36 חודשים.

מתן ההלוואה כפוף בניהול חשבון עו"ש משכורת בבנק יהב וכפוף לתנאי הבנק.

הלוואה זו הינה בנוסף להלוואות אותן מעמידה בנק יהב לעמיתי קרנות הסוהרים.

לפרטים נוספים: 2616*

שנה פונטים
נגודיות