הוסף למסך הבית

הלוואת קרנות הסוהרים ע"ס 8,000 ש"ח

עמיתי קרנות הסוהרים, שלום רב!

משבר הקורונה וההגבלות לציבור, כפי המפורסם מעת לעת על ידי משרד הבריאות, המגבילות בעיקרן, תנועה וריחוק פיזי/חברתי, מחייבות מתן מענה יצירתי וטכנולוגי שיאפשר ככל האפשר, למעוניינים בכך, לבצע העברת בקשה לקבלת הלוואה בנקאית, מבלי שידרשו להתייצב בבנק על כל המשתמע מכך.

אנו בקרנות הסוהרים, פועלים להקל על עמיתנו, ועל כן הגענו להבנה עם בנק יהב, שיאפשרו את קבלת ההלוואה דרך השימוש באפליקציה של הבנק ו/או באמצעות הפקס

ההלוואה הינה עד 8,000 ₪ למשרתים 3 שנים ומעלה, ולרבות גמלאי שירות בתי הסוהר, והזכאים לקבלת ההלוואה והמנהלים חשבון בבנק יהב (לא מימשו זכאותם).

ניתן להיכנס לאתר האינטרנט של בנק יהב על מנת לצפות במס' הפקס של הסניף הרלוונטי.

מצ"ב לנוחיותכם המסמכים הנדרשים לקבלת ההלוואה - להורדת הטופס לחץ כאן!

 

בברכה

עו"ד אבי וקנין, גונדר (גימ`)

מנכ"ל קרנות הסוהרים

שנה פונטים
נגודיות