הוסף למסך הבית

הפניקס ביטוח חיים – ריענון כתב מינוי מוטבים

עמיתים יקרים,

סוהרים ובני/ות זוגם המבוטחים בביטוח חיים באמצעות חברת הפניקס ומעוניינים לרענן את כתב מינוי המוטבים, מוזמנים למלא את טופס כתב מינוי המוטבים המצ"ב ולשלוח לקרנות הסוהרים באמצעות הפקס 08-6636232 או לכתובת הדוא"ל:SaritN@ips.gov.il (יש לוודא קבלת הטופס בטלפון: 08-9775082). 

להורדת הטופס: 

טופס מינוי מוטבים לביטוח חיים לעמית - לחץ כאן!

טופס מינוי מוטבים לביטוח חיים לבן/ת זוג - לחץ כאן!

מומלץ כי הריענון יתבצע על ידי עמיתים אשר חל שינוי במעמדם האישי, לאחרונה, או אינם זוכרים את רשימת המוטבים המקורית שלהם.

שנה פונטים
נגודיות