הוסף למסך הבית

חלוקת שי קרנות הסוהרים לסוהרי מחוז מרכז

קרנות הסוהרים מוקירים תודה לסוהרי מחוז מרכז על פעילותם המאומצת בתקופה מאתגרת זו, ומעניקים להם תשורה, ערכת מנגל.

בברכה,

עו"ד אבי וקנין, גונדר (גימ')

מנכ"ל קרנות הסוהרים

שנה פונטים
נגודיות